Support Kudimba

If you want to support Kudimba, you can do this in various ways.

Maybe you want to contribute by lending a helping hand on site, in Malawi. We are very happy to welcome you to Kudimba. The project has a purpose built communal house where visitors, volunteers and students can comfortably stay during their time in Lifuwu. It is located on the site of the project, next to the daycare centre. Do not hesitate to get in touch with us if you are thinking about a trip to Kudimba or if you have any questions.

Of course Kudimba can not provide care for the children of the project without budget, money is paramount for our activities. There are staff salaries, food for the children, medical bills and many other day to day costs that need to be covered.  If you are interested in making a financial contribution, you can do so to our UK account or our Belgian account.  Any amount is welcomed and will make a difference and no donation is too small.  A little goes a long way in Malawi.

Every single pound, euro, dollar or Malawian Kwacha donated to Kudimba is used directly to assist vulnerable young people in the Salima area. All overseas Trustees contribute their time, travels and efforts without any financial compensation.

BANK ACCOUNT DETAILS

Fiscale Attesten voor Giften in België

Ons project wordt ondersteund door vzw Kontinenten waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Giften voor Kudimba zijn te storten op het rekeningnummer van Kontinenten vzw:

BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBB

Belangrijk is dat bij elke storting er een duidelijke vermelding van de vzw Kudimba moet zijn, anders komt het bedrag niet bij ons terecht.
Jaarlijkse giften vanaf 40,00 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Gelieve bij de mededeling uw rijksregister- of ondernemingsnummer te vermelden.

Het bedrag van giften wordt automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte door de FOD Financiën. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer nodig.
Er worden geen kwijtschriften uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van een collectieve geldinzameling en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

Giften moeten op de rekening van Kontinenten toekomen ten laatste op 31 december. Giften die begin januari toekomen op de rekeningen van Kontinenten komen automatisch in aanmerking voor het nieuwe burgerlijk jaar. U krijgt dan uw attest voor dit laatste bedrag pas meer dan een jaar later. Indien u met zekerheid wenst dat uw gift voor het lopend jaar telt, raden wij u aan om uw storting voor 25 december over te maken. Dan ontvangt u uw fiscaal attest in het begin van het nieuwe jaar.